קישורים

ניווט

נושאים

הסטטיסטיקן הראשי כותב

במאמר שפרסם אתמול ב"הארץ", מגיב פרופ’ שלמה יצחקי, ראש הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, להתקפות על אמינות נתוני דו"ח העוני, שהושמעו על ידי כתבים כלכליים שונים. להלן עיקרי דבריו:

כותב יצחקי, בהתייחסו לטענות הפרשנים כי התרשמותם האישית אינה עולה בקנה אחד עם הנתונים הסטטיסטיים: "האינטואיציה של אדם ומראה עיניו משמשים מדריך גרוע, שהרי בדרך כלל אדם נפגש עם הדומים לו ובחברה מגוונת מעטים הם האנשים שנפגשים בצורה מאוזנת עם כל שכבות החברה."

יצחקי גם מצביע על הצביעות של הכתבים, המאמצים רק את הנתונים הנוחים להם: "נתון שנכנס ללמ"ס משמש בסטטיסטיקות שונות, כך שאי קבלת נתוני העוני כנכונים צריכה לחייב גם באי קבלת נתוני הצמיחה של המשק כנכונים. שניהם מתבססים על אותם מקורות".

יצחקי עונה גם ישירות לטענות שהפריח נחמיה שטרסלר במאמריו. לגבי הטענה כי הנסקרים משקרים באופן קבוע, עונה יצחקי את המובן מאליו: "אין זה הוגן להטיל דופי באוכלוסייה המדווחת ללמ"ס כאשר אין שום ממצא המוכיח שאינה מדווחת נכונה.". וגבי הטענה כי "הסוקרים מקבלים את דברי הנסקרים כתורה מסיני בלי בדיקה ואימות", מבהיר יצחקי כי הנתונים עוברים ביקורת ושיפוט והשוואה למקורות אחרים, ושלבים אלה נעשים בלמ"ס בסדרת תהליכים מובנים ומבוקרים המפורטים בפרסומי הלמ"ס.

כאשר הסטטיסטיקן הראשי אמר בעבר דברים שלא היו מקובלים על דעתי (שגם הם היו קשורים, אגב, לנתוני ההכנסות והעוני), לא היססתי למתוח עליו ביקורת באתר זה. אני שמח לכן להביע את תמיכתי המלאה בתשובות הנחרצות שהשיב פרופ’ יצחקי לביקורת המופרכת שהושמע לאחרונה על ידי אנשים כשטרסלר, וימן ואלמוג, שעולות בקנה אחד עם הדברים שכתבתי כאן לאחרונה ("בעיית העוני? איזה בעיה?" -  22/1/2006, "דו"ח העוני – הרהורים בעקבות ההרהורים" 28/1/2006).

פורסם לראשונה באתר "רשימות" בתאריך 8 בפברואר 2006שם התקבלה תגובה אחת

מרק ק.  בתאריך 2/8/2006 9:08:45 AM

המביא דבר בשם אומרו בלי לסלפו …

יש להבחין בין טיב נתונים להגדרות. הגדרת העוני אינה בתחום האחריות של הלמ"ס אלא של המוסד לביטוח לאומי. עם זאת, כדי להבהיר את דעתי על נתוני העוני ואת הסתייגותי משיטת מדידתו העליתי את הנושא בצורה הפרובוקטיווית ביותר שעלתה על דעתי, בעת הצגת השנתון הסטטיסטי לעיתונאים הכלכליים. אמרתי שם, שכל שנה אני מתפלל שמספר העניים הנמדד יגדל, שהרי שהמקרה הסביר שבו מספר העניים אמור לקטון באופן שיטתי הוא אם תהיה חס וחלילה ירידה גדולה מהארץ. זאת, כי גידול במספר העניים, בשיטת המדידה הנהוגה על ידי המוסד לביטוח לאומי, נובע בעיקר מגידול האוכלוסייה, דבר שאנו מברכים עליו. "הארץ" לא טרח לפרסם ניתוח זה. על כן התפלאתי לראות שטל מאשים את הלמ"ס כי היא "נאלמת דום כי היא ספקית הנתונים המפוקפקים".
נתוני העוני אינם סובלים מאי אמינות. קיימות בעיות הקשורות להגדרת העוני, ובעיה עוד יותר מהותית – האם הנתונים המתפרסמים הם הנתונים הרלוונטיים למדיניות הטיפול בבעיית העוני.

לקריאה נוספת בנושאים הקשורים לנושא רשימה זו

תגובה