קישורים

ניווט

נושאים

ארכיב עבור תגית מדגמים

סקרים בקרב יהודים ולא יהודים: מדגם שכבות

בחודשים האחרונים, בעקבות ביקורת פוליטית בעיקרה ((ומוצדקת, לדעתי)), עברו אמצעי התקשורת בישראל לפרסם סקרי דעת קהל בהם נסקרת גם דעתם של ערביי ישראל, בניגוד לנוהג הקודם שבו נערכו סקרי דעת הקהל בקרב “האוכלוסייה היהודית הבוגרת”. סקרים אלה מבוססים על עריכה של שני סקרים נפרדים, אחד בקרב האוכלוסייה היהודית והשני בקרב האוכלוסייה הערבית, ושיקלול תוצאות שני הסקרים. מתודולוגיה זו ידועה בשם “מדגם שכבות”.

הרעיון של מדגם שכבות אכן פשוט מאוד, וכבר הוסבר למעשה בפיסקה הקודמת. אולם יש מספר שאלות מעניינות שאנסה לתת להן תשובות כאן. לאחר שאסביר את העקרונות אנתח דוגמה ספציפית של מדגם כזה שהוצג בערוץ 10. המסקנה שלי היא כי במקרה הזה אין תועלת במדגם מפוצל, ורצוי לערוך מדגם יחיד בקרב כל האוכלוסייה.

מתי כדאי לערוך מדגם שכבות?

בעקרון כדאי לערוך מדגם שכבות כאשר האוכלוסייה הנדגמת (לא בהכרח בני אדם), מתחלקת למספר קבוצות הנקראות שכבות. מדגם שכבות יעיל יותר ככל שההבדלים בין השכבות משמעותיים יותר, ומאידך ההבדלים בין הפרטים בתוך השכבות קטנים יותר. במונחים סטטיסטיים נאמר כי השונות בין השכבות גדולה, בעוד שהשונות בתוך השכבות נמוכה.

לדוגמה, נניח שאנחנו רוצים לאמוד את מחירה של דירת 4 חדרים בתל אביב. דרך אחת היא לקחת מדגם של דירות ברחבי העיר. אולם, מאחר ויש שוני רב בין שכונות העיר (תחשבו על רמת אביב ג מול נווה עופר, למשל), ייתכן וכדאי לקחת מדגם קטן יותר בכל אחת משכונות העיר ולשקלל את תוצאות המדגמים. זאת גם מכיוון שבתוך כל שכונה ההבדלים היחסיים בין דירות דומות בתוך השכונה הינם יחסית קטנים בהשוואה להבדלים בין כלל הדירות בכל העיר.

איך מבצעים את המדגם?

לאחר שנקבעו השכבות, אפשר לדגום מדגם הסתברותי פשוט (“מדגם רגיל”) בתוך כל אחת מהשכבות, אם כי אפשר כמובן לבצע בתוך כל שכבה מדגמים מורכבים יותר.

איך משקללים את התוצאות?

את התוצאות משקללים על פי גדלי השכבות. לדוגמה, נניח שבעיר מסויימת יש שלושה איזורים: צפון, מרכז ודרום, ואנו מעוניינים לאמוד את השכר הממוצע בעיר. בצפון מתגוררים 5000 איש הנכללים במדגם, במרכז 15000 ובדרום 30000. נניח שמסיבה כלשהי הוחלט כי גודל המדגם בשכבת הצפון יהיה 500 איש, במרכז 1000, ובדרום 250 ((אגיע לכך עוד מעט)). מקבלים כי השכר הממוצע בכל אחד מהאיזורים הוא 15,000 ₪ בצפון, 5000 ₪ במרכז, ו-9000 שח בדרום. מכיוון שבצפון מתגוררים 10% מהתושבים (5000 מתוך 50000) במרכז 30% (15 אלף מתוך 50 אלף) ובדרום 60% מהתושבים (30 אלף מתוך 50 אלף), האומדן לשכר הממוצע הכולל הוא לכן 8700 ₪:

 

 

 

האינטואיציה לחישוב: השכר הממוצע בשכבת הצפון הוא 15000 ₪. לא משנה איך הוא נאמד, הפרשנות של הנתון היא כי כל תושב בשכבה מרוויח “בממוצע” 15000 ₪, ולכן 5000 תושבים מרוויחים בסך הכל 5000 כפול 15000 ₪, כלומר 75 מיליון שח, באותן אופן סך כל השכר באיזור המרכז הוא 6000 ₪ כפול 15000 כלומר 90 מיליון ₪, ובאיזור הדרום סך השכר של כל התושבים הוא 9000 ₪ כפול 30000 תושבים, וזה יוצא 270 מיליון ₪. כעת מחברים את כל הסכומים ומקבלים 435 מיליון ₪, ומחלקים את הסכום הזה במספר התושבים, 50000, ומקבלים 8700. ((קחו מחשבון ותבדקו)).

איך מחשבים את טעות הדגימה?

טעות הדגימה תלויה בשונות הכוללת של המדגם, ובגודל המדגם. ככל השונות הכוללת גדולה יותר, כך טעות הדגימה גדולה יותר. מצד שני, אפשר להקטין את טעות הדגימה לגודל הרצוי לנו על ידי הגדלת גודל המדגם. אם השונות הכוללת וגודל המדגם הכולל נתונים, חישוב טעות הדגימה הוא סטנדרטי – מכפילים את סטיית התקן של הממוצע בקבוע מההתפלגות הנורמלית, בדרך כלל 1.96 כדי לקבל רווח סמך של 95%.

איך קובעים את גודל המדגם?

הבעיה היא כמובן שכדי לקבוע את גודל המדגם צריך לדעת את השונות הכוללת ואת השונות בתוך כל שכבה, וכדי לדעת מה השונויות האלה צריך לקחת מדגם. בעיה זו, אגב, אינה ייחודית למדגם שכבות אלא לכל מדגם שהוא.

יש מספר דרכים להתגבר על הבעיה. אפשר לבצע מדגם מקדים קטן יחסית (פיילוט) כדי לקבל הערכה גסה לשונות. אפשר להסתמך על ידע קודם, ואפשר לתכנן על פי התרחיש הגרוע (worst case scenario) – דבר המקובל בעיקר כאשר מנסים לאמוד פרופורציות, כמו למשל שיעור התומכים בעמדה מסויימת. אפשרות נוספת היא לקבוע את גודל המדגם כגודל המדגם הדרוש כדי להבטיח את גודל טעות הדגימה המירבית במדגם רגיל ללא שכבות.

את השונות הכוללת מחשבים באופן דומה לחישוב בממוצע, כלומר על ידי שקלול השונויות בכל אחת מהשכבות בגורם שקלול הקשור בגודל היחסי של השכבה. עם זאת, גורמי השקלול אינם אינטואיטיביים כמו בשקלול הממוצעים של השכבות. השקלול מתבסס על ריבועי המשקלים של השכבות. בדוגמה שלנו, המשקל של שכבת הצפון היה 10% או 0.1, ולכן המשקל שלה בשקלול השונויות יהיה 0.1 בריבוע, כלומר 0.01, וכך לשאר השכבות. שימו לב כי המשקלים כעת לא מסתכמים ל-100%.

לאחר שיש בידינו את אומדני השונויות אפשר לחשב מתוכן את גודל המדגם הדרוש (אני אחסוך מכם את הנוסחה).

דרך אחרת לקבוע את גודל המדגם היא לקבוע בנפרד את גודל המדגם בכל שכבה, וגודל המדגם הכולל יהיה לכן סכום גדלי כל המדגמים השכבתיים. דרך זו בדרך כלל אינה יעילה.

איך קובעים את גדלי המדגם בכל שכבה?

בהנחה שקבענו את גודל המדגם הכולל (ולא את גודל המדגם לכל שכבה בנפרד), יש מספר דרכים לקבוע איך לחלק אותו בין השכבות.

האפשרות הנאיבית היא לחלק את המדגמים באופן פרופורציונלי לגדלי השכבות. בדוגמה שלנו היה מדגם בגודל 1750. חלוקה פרופורציונלית בעיר שלנו הייתה מובילה למדגם בגודל 175 באיזור הצפון (10% מ-1750), 525 במרכז (30% מתוך 1750) ו-1050 בדרום (60% מתוך 1750).

מה נאיבי בחלוקה כזו? היא לא מתחשבת בשונויות שבתוך השכבות, ומכיוון שכך, למה לטרוח? כל הרעיון של מדגם שכבות הוא לנצל את ההבדלים שבין השכבות.

החלוקה האופטימלית מתבצעת על פי השונויות – ככל שהשונות בשכבה גדולה יותר, כך יידגמו יותר פרטים מהשכבה. בדוגמה שלנו נלקח מדגם בגודל  1000 ממרכז העיר בו מתגוררים 15000 תושבים, אך מדרום העיר שם מתגורר מספר כפול של תושבים נלקח מדגם קטן פי 4. זאת ככל הנראה מכיוון שהשונות בדרום העיר קטנה באופן משמעותי מהשונות במרכז העיר ((בהנחה כי גדלי המדגם האלה אכן חושבו על פי השונויות בכל שכבה אפשר לחשב פי כמה השונות בדרום העיר יותר קטנה מהשונות במרכז אם ממש רוצים))

דוגמה: למה בוטל המשחק של ארגנטינה בישראל

מה הסיבה המדוייקת לביטול אי אפשר כנראה לדעת, אבל אפשר לשאול את הציבור מה דעתו בנושא. הנה לדוגמה תוצאות של סקר שנערך בערוץ 10:

 

 

 

 

 

 

 

 

הסקר בוצע בצורת מדגם של שתי שכבות: האוכלוסייה היהודית ו-“המגזר הלא יהודי”. טעות הדגימה לא דווחה. ((עוד שאלה מעניינת: כיצד מבצעים מדגם כזה בקרב אוכלוסייה מסויימת, יהודית או לא יהודית? למיטב ידיעתי, אלה סקרים טלפוניים, כאשר מספרי הטלפון אליהם מתקשרים נבחרים באופן אקראי. האם אפשר לדעת על פי מספר הטלפון האם האדם אליו מתקשרים הוא יהודי או לא יהודי? אני חושב שלא. ))

מהאוכלוסייה היהודית נלקח מדגם בגודל 615 ובמגזר הלא יהודי נלקח מדגם בגודל 150. מדוע נקבעה החלוקה הזו? יכולות להיות לכך מספר סיבות.

סיבה אפשרית אחת היא כי חישבו תחילה שגודל המדגם הכולל צריך להיות 765 ואחר כך חילקו אותו באופן קרוב לפרופורציונלי. זו לא חלוקה מדוייקת כי האוכלוסייה היהודית הבוגרת מהווה 76% מסך האוכלוסייה הבוגרת במדינה, על פי נתוני הלמ”ס לשנת 2015 (קישור לקובץ פדף). חלוקה פרופורציונלית צריכה להוביל למדגם בגודל 581 באוכלוסייה היהודית, ו-184 במגזר הלא יהודי. במקרה הזה, גודל המדגם במגזר הלא יהודי נמוך בכמעט 20% ממה שהוא צריך להיות על פי הקצאה פרופורציונלית.

סיבה אפשרית שניה היא כי ההקצאה נובעת מכך שהשונות בתוך המגזר הלא יהודי נמוכה באופן משמעותי מהשונות במגזר היהודי, ולכן גודל המדגם יכול להיות קטן יותר. ערכתי את החישובים ((למעוניינים ראו את הנוסחה כאן, תחת הכותרת Neyman Allocation)) ומצאתי כי אם זו אכן הייתה הסיבה, הרי שההערכה הייתה כי השונות במגזר הלא יהודי קטנה בערך ב-40% מהשונות באוכלוסייה היהודית. שאלה מעניינת היא על מה התבססה הערכה זו, אם אכן כך היה. במקרה הזה טעות הדגימה המירבית היא 3.4% ((בהנחה שבאוכלוסייה היהודית השונות לשאלת כן/לא היא מקסימלית ולכן שווה ל-0.25, ומכאן שהשונות המקסימלית במגזר הלא יהודי היא לכן 0.15)) . לו היו לוקחים מדגם רגיל בגודל 765 מתוך כל האוכלוסייה, טעות הדגימה המירבית הייתה 3.6%. כלומר, דגימת השכבות הפחיתה את טעות הדגימה ב-0.2%. ((למי שמעוניין לבדוק את החישובים שלי – מצורף קישור לקובץ pdf ))

סיבה אפשרית שלישית היא שלקחו את גודל המדגם “הרגיל” בו נהגו להשתמש כאשר ביצעו מדגמים רק בקרב האוכלוסייה היהודית – משהו בסביבות 500-600 ((שנותן טעות דגימה של 4 עד 5 אחוז)), והוסיפו מדגם יותר קטן במגזר הלא יהודי כדי לצאת ידי חובה.

המסקנה שלי מכל הדיון הזה היא שהאופן בו מתבצעים היום סקרי דעת הקהל – שני מדגמים, אחד בקרב האוכלוסייה היהודית ואחד במגזר הלא יהודי, אינו מביא תועלת רבה, ומתבסס על הנחה בעייתית במקרה הטוב: ההנחה כי שונות הדיעות בקרב המגזר הלא יהודי נמוכה באופן משמעותי מהשונות באוכלוסייה היהודית. כפי שראינו, גם אם הנחה זו נכונה, ההשפעה שלה על טעות הדגימה המירבית היא מזערית. במצב כזה ראוי יותר לבצע מדגם אחד שיכלול בתוכו את כל האוכלוסייה, יהודים ולא יהודים.

לקריאה נוספת

לקריאה נוספת בנושאים הקשורים לנושא רשימה זו

סטטיסטיקה רעה: מדגם לא מייצג

הסטטיסטיקה מבוססת על מדגמים. מדגם לא מייצג מוביל בדרך כלל להטיה בנתונים הנאספים ולמסקנות שאינן תקפות.

לרוב אין זה מעשי לאסוף את כל הנתונים הדרושים למחקר מסויים ((למשל נתוני השכר של כל אזרחי מדינת ישראל)), ולכן יש להסתפק במדגם – כלומר בנתונים חלקיים. המדגם צריך לאפשר הסקה לגבי כלל הנתונים. אם המדגם אכן מאפשר זאת, המדגם הוא מייצג. מדגם לא מייצג, ברוב המקרים, לא מאפשר הסקה אמינה.

במקום לתת הסברים טכניים, אציג כאן מספר דוגמאות. רובן עוסקות בסקרים, אך הבעיות עלולות לצוץ בכל מיני יישומים אחרים (למשל דגימה של מוצרים מפס הייצור לצורך בקרת איכות, או ביצוע AB testing בקרב משתמשים, למשל עלי ידי הכללה של משתמשים חדשים בלבד).

נתחיל בסקרי בחירות. שתי דוגמאות מפורסמות הן סקרי הבחירות לנשיאות ארצות הברית ב-1936 (רוזוולט נגד לנדון) וב-1948 (טרומן נגד דיואי) .

ב-1936 ערך העיתון Literary Digest סקר שהקיף 2.4 מיליון משתתפים. זהו הסקר הגדול ביותר שנערך אי פעם. למעשה נשלחו 10 מיליון שאלונים, אך רק רבע מהנמענים השיבו. הסקר חזה ניצחון מוחץ ללנדון, אך רוזוולט הוא זה שנבחר. התברר שהמדגם לא היה מייצג. במדגם היו שתי בעיות. השאלונים נשלחו לאנשים שהופיעו ברשימות של חברי מועדונים ו/או בספרי טלפונים. ב-1936, רוב מוחלט של האנשים האלה היו עשירים. הסקר דגם אנשים עשירים באופן שיטתי. אנשים עשירים תמכו בלנדון. העניים, שהיו רבים יותר מן העשירים, תמכו ברוזוולט. בעיה נוספת בסקר הייתה שכשלושה רבעים מהאנשים אליהם נשלחו השאלונים לא השיבו. האנשים שלא השיבו שונים מאלה שהשיבו (הם הרי לא השיבו). ייתכן מאוד כי הם נבדלו מהמשיבים גם בהעדפותיהם הפוליטיות.

יש לציין כי סקרים קודמים שהעיתון ערך בשיטה זו חזו את המנצחים בבחירות, למרות שהמדגמים לא היו מייצגים ((גם אז הם דגמו יותר עשירים באופן שיטתי)). זה קרה מכיוון שהנושאים המרכזיים בבחירות קודמות היו מדיניים ולא כלכליים, ובנושאים אלה אין הבדלים מהותיים בין עניים ועשירים.

מסקנה חשובה מהסקר של 1936: מדגם גדול לא עוזר להתגבר על הטיה באיסוף הנתונים. להיפך – הוא מעצים את ההטיה.

עם זאת, היה מי שחזה היטב את התוצאות ששל הבחירות האלה – ג’ורג’ גאלופ, והוא עשה זו בעזרת מדגם של 50,000 נסקרים בלבד. גאלופ השתמש בשיטת דגימה שנקראת Quota Sampling. הסוקרים שלו יצאו לשטח וראיינו בעלי זכות בחירה. כך נמנע חלק גדול מבעיית חוסר ההשבה. כמו כן, הסוקרים קיבלו הוראות מדוייקות איך לדגום את המרואיינים. למשל, סוקר שנשלח לראיין 13 איש, הונחה לראיין 7 גברים ו-6 נשים. את 7 הגברים היה עליו לבחור כך ש-3 מהם יהיו מתחת לגיל 40 ו-4 מעל גיל 40, וכולי. כך קיבל גאלופ מדגם שייצג את אוכלוסיית הבוחרים בכל הפרמטרים שלפיהם נבנתה תכנית הדגימה: מין, גיל ופרמטרים נוספים. השיטה הזו עבדה יפה עד 1948. ב-1948 חזה גאלופ, על פי השיטה הזו, כי בבחירות לנשיאות המועמד הרפובליקני, דיואי, יביס את המועמד הדמוקרטי, טרומן. טרומן ניצח. מה קרה פה? הוראות הדגימה לא כללו פילוח לפי העדפה מפלגתית – הרי זה מה שהסקר ניסה לחזות. התברר כי לסוקרים היה הרבה יותר נוח לדגום רפובליקאים (בלי שיהיו מודעים לכך, כמובן). הסקר היה מוטה לטובת הרפובליקאים.

מה קרה בבחירות 2016, בהן הסקרים והמודלים חזו כי הילארי קלינטון תנצח את טראמפ בבחירות לנשיאות? ((טראמפ ניצח, לידיעת מי שהדחיק)) התשובה עדיין לא ברורה. החיזוי נעשה על פי מודלים ששקללו מספר רב של סקרי בחירות, מעין מטה-אנליזה. המודלים האלה פותחו לקראת בחירות 2012, וחזו בדייקנות את נצחונו של אובמה על רומני. הם כשלו ב-2016. יש ויכוח בין המומחים האם המודל היה מוטה כבר ב-2012, וחזה את ניצחון אובמה למרות ההטיה, או שמא המודל נפל קורבן להטיה ספציפית ב-2016.

ראינו קודם בעיה בסקר שנגרמה, בין השאר, כיוון שרוב הנסקרים הפוטנציאליים לא השיבו לשאלות הסקר. יכולה להיות גם בעיה הפוכה – אנשים שנלהבים להשיב לסקר. כך, למשל, קרה לבעלת הטור אן לנדרס, ששאלה את קוראיה שהינם הורים לילדים שאלה פשוטה: “לו הייתם חיים שוב את חייכם, האם שוב הייתם מביאים ילדים לעולם?” (קישור לקובץ pdf). היא קיבלה כ-10000 תגובות לסקר. 70% אמרו שלא. בסקר דומה שנערך על ידי המגזין Good Housekeeping, מספר חודשים לאחר מכן, שיעור משיבי ה-“לא” היה 95%. אני חושב שכאן ברור שהמדגם לא מייצג. סביר להניח שציבור הקוראים אינו מייצג את כל האוכלוסייה (מדובר בטור במדור שמיועד לנשים, ובמגזין לנשים). כמו כן, המשיבים לסקר לא נדגמו מתוך האוכלוסייה הכללית. הם בחרו להשיב לסקר. ייתכן מאוד כי בעלי הדיעה הקיצונית, משיבי ה-“לא”, היו נלהבים יותר להשיב לסקר.

דוגמה היסטורית נוספת – מחקריו של אלפרד קינזי על מיניות האדם. אני חושב שאין חולק על כך שקינזי היה פורץ דרך במחקר תחום שנחשב בזמנו לטאבו. גם ממצאיו האיכותניים עדיין נחשבים כמשמעותיים, גם כאשר עברו יותר מ-60 שנה מאז פירסם את הדו”ח שלו על מיניות האדם. עם זאת, שיטות המחקר שלו היו שנויות במחלוקת, בלשון המעטה. אני אתייחס כאן רק למחקר הכמותי שביצע. קינזי הכיר בקיומה של הומוסקסואליות, גם אצל גברים וגם אצל נשים, ואף הבחין כי מדובר ברצף, ובנה סולם בן 7 דרגות, כך שרמת הנטייה המינית של כל אדם מבוטאת על ידי דרגה בסולם, שעדיין נמצא בשימוש. שאלה מעניינת, עד עצם היום הזה, היא איזה אחוז מהאוכלוסייה נמצא בכל שלב של הסולם? הנמצאים בשתי הדרגות של הסולם נחשבים כהומוסקסואלים (או לסביות). קינזי הגיע למסקנה כי  13% מהנשים ו-7% מהגברים נמצאים בדרגות האלה. ((הנתון הידוע, הטוען כי שיעור ההומוסקסואלים ו/או לסביות באוכלוסייה הוא 10%, הגיע מחישוב הממוצע של 7 ו-13)) אולם המדגם של קינזי לא היה מייצג, ככל הנראה במודע. היה בו ייצוג יתר לאסירים ולזונות ממין זכר. גם העובדה כי רוב הנסקרים (והנסקרות) שלו היו מתנדבים הפחיתה מרמת הייצוג של הסקרים שלו. עקב כך, ממצאיו הכמותיים שנויים במחלוקת.

הדוגמה האחרונה שאביא היא מהמחקר שפירסם משרד האוצר בשנת 2004 על מה שכינה “שכר המינימום ונזקיו”. החלק הכמותי/אקונומטרי של המחקר עסק בנתונים מתקופה של 11 שנים, מ-1993 ל-2003, וזאת למרות ששכר המינימום הונהג בישראל בראשית שנות ה-70. ה-“מדגם” שלהם לא מייצג, וזה נעשה במודע. החוקרים ((שלא היו מספיק אמיצים כדי לחתום על המחקר בשמם)) הסבירו כי “תקופת המדגם נבחרה כך שלא תכלול את השינויים המבניים הגדולים שהתרחשו בתחילת שנות ה-90”. במילים אחרת, הם התעלמו במכוון מתקופה של כ-20 שנה בהן היה נהוג שכר מינימום, ומהתובנות שעשויות לעלות מהנתונים הכלכליים של התקופה ההיא. אפשר לחשוב על הרבה סיבות נוספות לבחירה שלהם, מלבד הסיבה שהם סיפקו. לא אכנס כאן לספקולציות. כמו כן, עדיין לא ניתן לקבוע בבירור האם הם צדקו במסקנותיהם. שכר המינימום כמעט ולא השתנה באופן ריאלי בין 2004 ל-2014. עם זאת, מאז 2014 חלה עליה ריאלית משמעותית בשכר המינימום, והאסונות שנחזו בדו”ח (שהיו אמורים להיות מיידיים) עדיין לא אירעו.

אז איך עורכים מדגם לא מייצג?

נסביר תחילה איך עורכים מדגם מייצג, כפי שמלמדים בקורס הבסיסי בדגימה בשנה ג’ של לימודי הסטטיסטיקה. קודם כל צריכים לערוך רשימה של כל המועמדים להיכלל במדגם. זוהי מסגרת הדגימה. כעת אפשר לבחור את שיטת הדגימה.

הבסיס לכל השיטות היא דגימה הסתברותית – לכל פרט באוכלוסייה נקבעת ההסתברות כי ייכלל במדגם.

הדרך הפשוטה ביותר היא לערוך מדגם מקרי פשוט – לכל הפרטים יש את אותה ההסתברות להיכלל במדגם. כדי לקבוע מי יידגם, מכניסים לתוך כובע גדול פתקים, כשלכל פרט באוכלוסייה יש פתק עליו כתוב השם (או מזהה אחר) הפרט. מערבבים היטב את כל הפתקים, ומוציאים מהכובע מספר פתקים על פי גודל המדגם הדרוש. אפשר, כמובן, לבצע את התהליך הזה באופן ממוחשב.

יש וריאציות יותר מתקדמות. אם האוכלוסייה מתחלקת למספר שכבות אשר שונות זו מזו באופן מהותי (למשל דתיים וחילוניים), אפשר לבצע מדגם נפרד בתוך כל שכבה ולאחר מכן לשקלל את התוצאות. אם לעומת זאת, האוכלוסייה מורכבת מאשכולות אשר לא שונים זה מזה באופן מהותי (דוגמה היפותטית: אוכלוסיית הקיבוצים), אפשר לדגום רק מספר אשכולות (קיבוצים) מתוך רשימת הקיבוצים, ובעזרת מודל מתמטי לא מורכב להסיק ממדגם זה על האוכלוסייה כולה.

אבל יש גם דרכים לקבל מדגם לא מייצג. ציינתי חלק מהן בדוגמאות שהבאתי. אציין כמה מהשיטות הפופולריות.

המקרה הנפוץ הוא להשתמש במסגרת דגימה השונה באופן מהותי מהאוכלוסייה הנחקרת. זה עשוי לקרות בטעות, כפי שקרה בסקר הבחירות בארה”ב ב-1936, או במודע, כפי שנעשה במחקר המדובר של משרד האוצר. מסגרת דגימה לא ראויה עלולה לגרום לייצוג יתר של חלק מהאוכלוסייה, וייצוג חסר של חלקים אחרים. ייתכן גם כי יידגמו פרטים שאינם נכללים באוכלוסייה (למשל, נער בן 16 העונה לסוקר טלפוני לשאלה בעד מי יצביע בבחירות הקרובות).

גם כאשר בונים היטב את מסגרת הדגימה, המדגם שמתקבל עשוי להיות מוטה ובלתי מייצג עקב שיעורי השתתפות נמוכים של הנדגמים במדגם עצמו.

מדגם נוחות, בו החוקר בוחר את המדגם באופן הנוח לו (למשל, חוקר באוניברסיטה שבמחקר שלו משתתפים הסטודנטים שלו) הוא מתכון כמעט בטוח למדגם לא מייצג.

שליחת שאלונים לכל מי שאפשר (כמו בבחירות 1936 בארצות הברית) גורמת בדרך כלל גם היא לחוסר ייצוג. לפרטים שונים באוכלוסייה יש הסתברויות שונות להכללות במדגם, אולם איש אינו יודע מה ההסתברויות האלה, ולכן אין אפשרות סבירה לסיכום התוצאות.

מדגם המבוסס על מתנדבים יביא גם הוא לחוסר ייצוג, כפי שלמדנו מהמקרה של אן לנדרס. אנשים המעוניינים להיות חלק מהמדגם (נניח, מוכנים להשיב לסקר כלשהו) שונים באופן מהותי מאלה שאינם מעוניינים. זו בעיה די שכיחה בטכניקה של הפצת שאלונים באינטרנט, למשל.

המתודולוגיה של הפצת שאלונים (כיום בעיקר דרך האינטרנט) כאשר מצורפת אליהם הבקשה “אנא שתפו עם חבריכם” ידועה בשם “מדגם כדור השלג”. מספר ראשוני קטן של נדגמים מפיצים את השאלון בקרב חבריהם, ואלה בתורם מפיצים את השאלון הלאה. התוצאה: הנדגמים יהיו כולם שייכים לרשת חברתית מסויימת, שקרוב לוודאי תהיה שונה באופן מהותי מכלל האוכלוסייה ולא תייצג אותה.

לסיכום – יש להחליט על הדרך בה ייאספו הנתונים שישמשו לאחר מכן כבסיס לניתוח סטטיסטי בכובד ראש, וזאת כדי להמנע מהכשלים והבעיות שנימנו כאן. מדגם לא מייצג יוביל כמעט תמיד לתוצאות לא תקפות.

 


רשימות נוספות בסדרה:

לקריאה נוספת בנושאים הקשורים לנושא רשימה זו

מהו גודל המדגם המתאים?

אוכלוסיית ישראל גדולה בערך פי 2 מאוכלוסיית ניו זילנד. כדי לאמוד את מספר התומכים בראש הממשלה בישראל (עם טעות דגימה של כ-3%, וברמת סמך של כ-80%) דרוש מדגם מייצג בגודל של כ-500 איש (( המספר המדוייק הוא 457 )).  מה צריך להיות גודלו של מדגם מייצג בסקר דומה בניו זילנד?

שאלתי את השאלה הזו בסקר שערכתי בטוויטר, ולשמחתי הרבה רוב העונים ענו את התשובה הנכונה: גם בניו זילנד צריך סקר בגודל 500. ברשימה הזו אסביר מדוע זה נכון, וגם מדוע זה לא בהכרח נכון.

סיפור מהעבר: אי שם בתחילת שנות ה-90 לימדתי כמה קורסים של סטטיסטיקה לכלכלנים. שאלתי שאלה דומה לזו באחד המבחנים נתתי. חלק מהסטודנטים טענו כי השאלה לא הייתה הוגנת. אני טענתי שכן, ומייד אסביר מדוע.

השאלה הזו נועדה לבדוק ישירות האם הסטודנט מבין כיצד מחושב גודל המדגם. לכאורה אין בעיה. יש נוסחה (לפחות למקרה הספציפי הזה), מציבים בנוסחה את כל הפרטים הדרושים, ומחשבים. לראיה, בשאלה אחרת התבקשו הנבחנים לחשב גודל מדגם, רוב הסטודנטים ענו נכון על השאלה, ואיש לא טען שהשאלה לא הוגנת.

אבל יש בעיה. יש הבדל בין לדעת לחשב את גודל המדגם ובין להבין כיצד גודל המדגם מחושב. לדעתי ולמיטב זכרוני עמדתי בהרצאות על ההבדל בין שני הדברים, וציינתי כי גודל המדגם לא תלוי בגודל האוכלוסייה, אבל כנראה לא הדגשתי את זה מספיק בקורס הספציפי המדובר. בהמשך הקריירה שלי הקפדתי יותר להדגיש את המשמעות של הנוסחה, ולא רק את השימוש בה (בתקווה שזה עניין מישהו).

בואו ניכנס לפרטים. אנחנו נדבר כאן רק על המקרה הפשוט ביותר, בו רוצים לאמוד פרופורציה באוכלוסייה, כגון שיעור התומכים בראש הממשלה, אחוז הגברים שגובהם מעל 180 ס”מ, או אחוז התומכים בלגליזציה של סמים קלים. העקרונות שאציג נכונים גם למקרים מורכבים יותר.

הדרך הכי קלה (לפחות למרצה שעומד מול סטודנט זועם) להסביר למה צריך את אותו גודל מדגם בישראל ובניו זילנד היא לשלוח אותו לנוסחה, או למחשבון חישוב גודל מדגם שניתן למצוא בקלות באינטרנט. יש כל מיני נתונים שאתם צריכים להציב בנוסחה או להזין למחשבון. גודל האוכלוסייה לא נדרש. סוף הסיפור.

אבל בואו ננסה להבין באופן אינטואיטיבי מה קורה פה. התשובות האפשריות בסקר שערכתי היו 500 – התשובה הנכונה, 250 – תשובה שנועדה לתפוס את אלה שההיגיון שלהם אמר שאם האוכלוסייה קטנה פי 2 אז גם המדגם צריך להיות קטן פי 2. ל-350 הגעתי על ידי חלוקה של 500 בשורש של 2.

מה היה קורה אם התשובה 250 הייתה נכונה? כלומר, מה היה קורה אם גודל המדגם היה פרופורציוני לגודל האוכלוסייה? אז בניו זילנד, עם 4 מיליון תושבים בערך “צריך” מדגם של 250. בארצות הברית, שבה כ-330 מיליון תושבים, צריך מדגם בגודל 20625 (נשמע הגיוני, לא?), בסלובניה שבה כ-2 מיליון תושבים אפשר להסתפק במדגם בגודל 125, באיסלנד שבה 350 אלף תושבים יספיק מדגם של 22 איש, ובקיבוץ אייל, שבו יש לפי ויקיפדיה 485 תושבים, צריך מדגם בגודל 0.03 איש. מה? משהו לא מסתדר פה. מקווה שהתחלתם לחשוד כבר באיסלנד.

מצד שני, יש בעיה אחרת שעולה כאן. איך נוכל לדגום 500 איש בקיבוץ אייל, כאשר אין שם בכלל 500 איש?

התשובה היא שצריך לקרוא את האותיות הקטנות. הנוסחה שמלמדים בקורס מבוא לסטטיסטיקה מניחה שהאוכלוסייה ממנה דוגמים היא אינסופית, או לפחות גדולה מאוד (( אם תכנסו לקישור לדף בו נמצאת נוסחת גודל המדגם שנתתי קודם, תראו שכותרת הדף היא Estimating a Proportion for a Large Population , וזה כתוב באותיות גדולות )) . מה קורה כשהאוכלוסייה לא גדולה? בשביל לדעת את זה צריך להגיע לשנה ג בלימודי הסטטיסטיקה, אז לומדים את הקורס הבסיסי בדגימה. שם דנים בנושא של דגימה מאוכלוסייה סופית. הנוסחה לגודל המדגם במקרה זה כן כוללת בתוכה את גודל האוכלוסייה. נכון שאנחנו תמיד מתייחסים לאוכלוסייה סופית (גם בסין יש מספר סופי של תושבים), אך כאשר מדובר באוכלוסייה גדולה יחסית שתי הנוסחאות נותנות תוצאה דומה. במקרה של ישראל, ניו זילנד, ארצות הברית וסלובניה תתקבל אותה תוצאה גם אם משתמשים בנוסחה לאוכלוסייה אינסופית וגם כאשר משתמשים בנוסחה לאוכלוסייה סופית שלוקחת בחשבון את גודל האוכלוסייה. ההבדל זניח. באיסלנד כבד יש הבדל – אפשר להקטין שם את גודל המדגם ב-1. למעשה אם גודל האוכלוסייה הוא 10000 ומעלה הבדל בין התוצאות של שתי הנוסחאות הוא פחות מאחוז. בקיבוץ אייל כבר חייבים להשתמש בחישוב עבור אוכלוסייה סופית. שם גודל המדגם הדרוש הוא 236.

לקריאה נוספת בנושאים הקשורים לנושא רשימה זו

כמה מצלמות אבטחה יש בבריטניה?

הנושא ישן (כפי שהתברר לי). הגעתי אליו משני כיוונים שונים. במגזין כלכליסט מהשבוע שעבר הובא ראיון עם נביא זעם בשם ג’ון קמפנר, שדן ב-“עיסקה הפופולרית בעולם”, לדבריו, “במסגרתה אנחנו מוכרים את כל החירויות שלנו רק כדי לשמור על החופש להרוויח”. דבריו של קמפנר אכן מעוררים מחשבה, וראויים לדיון נפרד, אבל אני רוצה להטפל רק לדוגמא אחת שהובאה בכתבה (כנראה על ידי הכתב אורי פסןבסקי, ולא על ידי קמפנר עצמו). בבריטניה, נטען, יש כ-5 מליון מצלמות אבטחה, מצלמה אחת לכל 12 תושבים. האח הגדול כבר כאן.

הידיעה הזו אינה חדשה. כבר ביולי 2008 דיווח יוסי גורביץ בכלכליסט כי “4.2 מיליון מצלמות במעגל סגור מותקנות בבריטניה, מצלמה על כל 14 תושבים”. עברו שנתיים, נוספו עוד 800,000 מצלמות. נשמע הגיוני.

לנושא הזה הגעתי גם מכיוון אחר לגמרי. בכנס בואנקובר בו הייתי בשבוע שעבר חילקה הוצאת וויילי חוברות ישנות של המגזין Significance , שמוציאה לאור האגודה המלכותית לסטטיסטיקה (החל מהחודש, בשיתוף עם האיגוד האמריקני לסטטיסטיקה, וכך נעשיתי למנוי על המגזין). בחוברת של דצמבר 2009 הובאה כתבתה של אליס טרלטון  מערוץ 4 של ה-BBC, שכותרתה: “כמה מצלמות אבטחה?“. הכתבה זכתה בפרס למצויינות סטטיסטית בעיתונות המוענק על ידי האגודה המלכותית לסטטיסטיקה. הלינק האחרון מוביל לכתבה באתר של ערוץ 4. אני אתאר מייד את עיקר הממצאים.

ובכן, איך הגיעו למספר של 4.2 מליון מצלמות אבטחה?

הכל התחיל במאמר שפרסמו ביוני 2002 שני חוקרים (קישור לקובץ pdf), מייקל מקהייל מאוניברסיטת האל וקלייב נוריס מאוניברסיטת שפילד. כל מה שצריך זה לקרוא את המאמר, וזה בדיוק מה שעשתה טרלטון. החוקרים סקרו שני רחובות מרכזיים בלונדון: Putney High Street (פוטני) ו-Upper Richmond Road (ריצמונד). הם דגמו 211 בתי עסק בשני הרחובות, ומצאו כי ב-41% מהם מותקנות מצלמות אבטחה, ובממוצע יש בכל מערכת 4.1 מצלמות. בלונדון יש כרבע מליון בתי עסק. הכפלה של 3 מספרים נתנה תוצאה של כ-422 אלף מצלמות. למספר זה הוסיפו החוקרים את הערכתם למספר המצלמות הנמצאות באזורים ציבוריים : רחובות, תחבורה ציבורית, בתי חולים וכו’. הם העריכו את מספרן של מצלמות אלה (והשתמשו בפירוש במילה “guesstimate” – שילוב של אמדן וניחוש) בכ-80 אלף, וכך הגיעו למספר כולל של כחצי מליון מצלמות בלונדון. ומכיוון שבלונדון יש כ-7 מליון תושבים, המסקנה היא שיש בלונדון מצלמת אבטחה אחת לכל 14 תושבים. ואם זה בלונדון, זה גם בכל בריטניה, לא?

אז זהו, שלא.

קודם כל, יש לשים לב לשונות בין שני הרחובות שנסקרו. ברחוב פוטני נמצאו מצלמות ב-49% מבתי העסק, בריצמונד ב-34% בלבד. ייתכן כי רחוב ריצמונד הוא המייצג את המצב בלונדון, ואז נופלת הערכת מספר המצלמות בלונדון ב-30%, ל-350 אלף מצלמות בלבד. מצד שני, ייתכן כי דווקא רחוב פוטני הוא המייצג, ואז ההערכה של מצלמה ל-14 תושבים היא הערכת חסר. מה שיותר סביר הוא ששני הרחובות האלה גם יחד אינם מהווים מדגם מייצג מספיק. קל לברר, וטרלטון עשתה זאת, כי תמהיל העסקים בשני הרחובות האלה שונה מהותית מתמהיל העסקים הכללי בלונדון. ה”מדגם” לא ממש מייצג. מה ששני החוקרים קיבלו הוא לכל היותר הערכה של מספר המצלמות בשני הרחובות שסקרו (בהנחה שמדגם בתי העסק שלקחו ברחובות האלה היה מייצג). האקסטרפולציה שעשו משם אל לונדון, ואח”כ אל כל הממלכה המאוחדת, לא ממש ולידית.

טרלטון מצאה דרך אחרת להעריך את מספר מצלמות האבטחה בבריטניה. היא פנתה אל קבוצת משתמשי מצלמות האבטחה בבריטניה. הם הודו שהם לא יודעים את המספר המדויק, אך העריכו (שוב guesstimate) כי מספרן הוא לא יותר ממליון ורבע בכל בריטניה.

לקריאה נוספת בנושאים הקשורים לנושא רשימה זו

הרהורים בין כרכור לסינגפור (א)

אני מניח שלאור 25 אחוזי הרייטינג להם זכה חיים הכט אתמול (11 ביולי 2004) בתכניתו “בין כרכור לסינגפור“, חלק מכם ראה את התכנית. אני מניח שעוד יאמרו וייכתבו דברים רבים על יצירתו האחרונה של מייקל מור של הימין הישראלי, לכן אסתפק כאן בדיון קצר אודות אפיזודה קטנה מהתכנית הנ”ל, הקשורה (כמובן) לנסיכת המדעים, היא הסטטיסטיקה.

כדי לקלס את מערכת החינוך הסינגפורית, הביא הכט את מה שכינה “מדגם אקראי” של תלמידות כיתה ג’ סינגפוריות וישראליות, וממנו עלה כי הסינגפוריות מעדיפות לקרוא ספרים, לעומת הישראליות המעדיפות לצפות ב-MTV. אבל למה התכוון במילים “מדגם אקראי”?

מה שראינו בהחלט היה מדגם, שכן מדגם מוגדר כקבוצה חלקית של האוכלוסייה. בדרך כלל, שואפים שמדגם יהיה מדגם מייצג לאוכלוסיה. אני מניח כי במילים “מדגם אקראי” התכוון הכט לומר כי המדגם לא היה מייצג, ולכן אין לראות בתשובות שהציג בתכנית עדות מוסמכת להעדפותיהן של בנות ה-9 בשתי הארצות (מה שכל צופה רציונאלי היה מסיק ממילא). ברור לי כי הכט ראיין מספר תלמידות, ובעריכה שתל את התשובות שידגישו את המסר שהוא רוצה להעביר. התלמידות שהוצגו בתכנית נבחרו באופן בלתי אקראי כלל וכלל. להיפך. העדויות שהוצגו בפנינו היו מוּטוֹת (biased) לטובת המסר של הכט.

ואם המדגם שהוצג לא היה מדגם אקראי, למרות שכך נאמר, מהו באמת מדגם אקראי, ומה תועלתו?

 

הארי טרומן לא ממש מתרגש מסקר השיקאגו טריביון שהכריז על הפסדו לדיואי בבחירות לנשיאות ארה”ב ב-1948

סוקרים למדו בדרך הקשה כי לקיחת מדגם מייצג היא בעיה קשה במיוחד (הדוגמא הבולטת היא הסקר שהכריז על הפסדו של הארי טרומן בבחירות לנשיאת ארה”ב ב-1948). ניתן לקחת מדגם שייצג תכונות ידועות באוכלוסיה בקלות (יחס בין מספר הגברים לנשים למשל), אולם כיצד נדע אם המדגם מייצג את האוכלוסייה גם בערכו של הפרמטר הבלתי ידוע, למשל העדפה בין קריאה לצפייה בטלוויזיה? מתברר שניתן לעשות זאת אם שיטת הדגימה היא הסתברותית. אם נדע בדיוק את ההסתברות של כל פרט באוכלוסיה להיכלל במדגם, אזי נוכל לאמוד בדיוק רב את ערכו של הפרמטר הבלתי ידוע (למשל, איזה אחוז מתלמידות כיתה ג בישראל מעדיף קריאת ספרים על פני צפייה ב-MTV). הדרך הקלה ביותר לעשות זאת, היא על ידי בחירת המדגם באופן אקראי לחלוטין מתוך האוכלוסייה. מתודולוגיה זו נקראת בסטטיסטיקה בשם “מדגם מקרי פשוט” (simple random sample – באנגלית זה נשמע יותר טוב).

מוזר – אך המדגם האקראי הוא המדגם האמין שניתן להסתמך על תוצאותיו.

פורסם לראשונה ב 12 ביולי 2004 באתר “רשימות”

לקריאה נוספת בנושאים הקשורים לנושא רשימה זו